สัมผัสธรรมชาติของฟุจิซังและทะเลสาบยะมะนะกะด้วย “ประสาทสัมผัสทั้งห้า” สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกในคันเดียว

เสน่ห์ของ KABA

เสน่ห์ของ KABA

รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกดึงดูดความนิยมเข้าสู่ทะเลสาบยะมะนะกะ เมื่อขึ้น "YAMANAKAKO NO KABA" คุณจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามของผืนป่า จากนั้นจึงมุ่งหน้าสู่ใจกลางทะเลสาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะ พร้อมสัมผัสแสงแดด สายลม ต้นไม้ และสายน้ำอย่างเต็มเปี่ยมผ่านประสาทสัมผัสของคุณ

ปัจจุบันมีระบบแนะนำข้อมูลอัตโนมัติแล้ว!

ปัจจุบันมีระบบแนะนำข้อมูลอัตโนมัติแล้ว!

  • * อุปกรณ์นี้พัฒนาขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะ ระบบจะตอบรับบทสนทนาที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ
  • * อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์แปลภาษา
ภาษาที่ให้บริการ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย
คุณสมบัติ
รูปแบบหูฟัง
รายละเอียด
ข้อมูลการท่องเที่ยวภูเขาไฟฟุจิและทะเลสาบนะมะนะกะ
จำนวนที่รองรับ
รองรับได้สูงสุด 40 คนต่อพาหนะ 1 คัน
ค่าเช่าอุปกรณ์
ฟรี