แผนที่การเดินทาง

วิธีเดินทางด้วยรถบัส

เดินทางจากสถานีหลักสู่ "ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ ฮิลล์" โดยไม่ต้องเปลี่ยนสาย! สะดวกสบายที่สุดด้วยรถบัสจากใจกลางเมืองใหญ่ถึง KABA บริเวณทะเลสาบยะมะนะกะ

เดินทางจากโตเกียว

☆รถบัสทางด่วนสายตรง (มุ่งหน้าสู่ยะมะนะกะโกะ ฮิระโนะ)
กรุณาเปลี่ยนไปขึ้นรถบัสประจำทางที่สถานีคะวะกุจิโกะหรือสถานีภูเขาไฟฟุจิ

ท่ารถบัสชินจุกุ
(มุ่งหน้าสู่ยะมะนะกะโกะ ฮิระโนะ)

ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 15 นาที

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

สถานีโตเกียว
(มุ่งหน้าไปสถานีคะวะกุจิโกะ)

ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

สถานีชิบุยะ
(มุ่งหน้าไปสถานีคะวะกุจิโกะ)

ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที
ผ่านสถานีฟุตะโกะทะมะกะวะ

สถานีคะวะกุจิโกะ
(รถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ)

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

มินะมิโอสะวะ - เคโอทะมะ เซ็นเตอร์
(มุ่งหน้าไปสถานีคะวะกุจิโกะ)

ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที

สถานีภูเขาไฟฟุจิ
(รถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ)

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

สนามบินฮะเนดะ
(มุ่งหน้าไปสถานีคะวะกุจิโกะ)

ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
ผ่านสถานีชินะกะวะ

สถานีภูเขาไฟฟุจิ
(รถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ)

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

วิธีเดินทางด้วยรถไฟ

เดินทางด้วยรถบัสประจำทางประมาณ 30 นาทีจากสถานีฟุจิซัง หรือประมาณ 40 นาทีจากสถานีคะวะกุจิโกะหรือสถานีโกเท็มบะ แนะนำให้ลงที่ป้าย "ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ ฮิลล์" จะสะดวกที่สุด

เดินทางจากชินจุกุ

สถานีชินจุกุ

ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
สถานีโอสึกิ

สถานีโอสึกิ

ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
โดยรถไฟฟุจิคิว

สถานีภูเขาไฟฟุจิ

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
โดยรถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

เดินทางจากนะโกยะ

สถานีนะโกยะ

รถไฟชินคันเซ็น

สถานีมิชิมะ

ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
โดยรถบัสประจำทาง

สถานีโกเท็มบะ

ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
โดยรถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

สถานีมิชิมะ

ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 10 นาที
โดยรถบัสทางด่วน

ภูเขาไฟฟุจิ ยะมะนะกะโกะ

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
โดยรถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ

สถานีชินฟุจิ

ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 15 นาที
โดยรถบัสประจำทาง

สถานีภูเขาไฟฟุจิ

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
โดยรถบัสประจำทางไปสถานีโกเท็มบะ

ยะมะนะกะโกะ อะซะฮิกะโอกะ