คำถามที่พบบ่อย

Question
ไม่จองล่วงหน้าได้หรือไม่

Answer

ทางบริษัทรับจองล่วงหน้าสูงสุด 1 เดือนผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตและให้บริการสำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้าก่อน แต่ถ้าหากในวันดังกล่าวมีที่ว่าง ก็สามารถใช้บริการได้ทันทีเช่นกัน กรุณาสอบถามที่นั่งล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการ KABA (090-6160-4696)

Question
ในกรณีที่ฝนตก ยังเปิดให้บริการหรือไม่

Answer

ยังเปิดให้บริการปกติ เนื่องจากรถมีหลังคา

Question
มีวันหยุดประจำหรือไม่

Answer

เปิดให้บริการตลอดปี ในกรณีที่งดให้บริการ ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือศูนย์รับข้อมูล

Question
หยุดให้บริการในกรณีใดบ้าง

Answer

อาจงดให้บริการกระทันหันโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เช่น มีลมพัดแรง หมอก ไต้ฝุ่น หิมะ ฟ้าคะนอง หรือระดับน้ำขึ้นสูง ในกรณีที่ต้องการจองตั๋ว

Question
หากไปไม่ทันเวลาที่จองไว้ ควรทำอย่างไร

Answer

เจ้าหน้าที่ปิดรับลงทะเบียนก่อนรถออกเดินทาง 15 นาที ทางบริษัทจะอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นรถก่อนเวลา 10 นาที หากมาไม่ทันเวลาที่กำหนด จะถือว่ายกเลิกการจอง

Question
สามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่

Answer

ใช่เรารับบัตรเครดิต

Question
ในกรณีที่ต้องการยกเลิก ต้องทำอย่างไร

Answer

กรุณาติดต่อที่ศูนย์รับจองหรือเจ้าหน้าที่ของ KABA BUS ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
ฟุจิคิว คอลเซ็นเตอร์ 0555-73-8181 (7.30 - 20.00 น.)
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ KABA BUS ในวันจริง 090-6160-4696 (9.00 - 15.00 น.)

Question
ภายในรถมีเครื่องปรับอากาศหรือไม่

Answer

ภายในรถไม่มีเครื่องปรับอากาศ ในช่วงฤดูร้อน สามารถเปิดหรือปิดหน้าต่างได้ตามสภาพอากาศ และสามารถนำเครื่องดื่มที่มีฝาปิดเข้าไปในรถได้ กรุณาดื่มน้ำให้เพียงพอ

Question
เสื้อผ้าจะเปียกหรือไม่ในขณะที่รถลงน้ำ

Answer

ในกรณีที่เปิดหน้าต่างเอาไว้ขณะรถพุ่งลงน้ำ ผู้โดยสารมีโอกาสเปียกได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสลม (สามารถเปิดปิดหน้าต่างได้)

Question
มีบริการแนะนำข้อมูลภาษาต่างประเทศหรือไม่

Answer

สามารถยืมไกด์หูฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาไม่แตกต่างจากคำบรรยายของเจ้าหน้าที่บนรถ (ให้บริการภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย, เวียตนาม)

Question
สามารถรับประทานอาหารบนรถได้หรือไม่

Answer

สามารถนำขวดน้ำหรือเครื่องดื่มที่มีฝาปิดเข้าไปได้ แนะนำให้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน