ตารางเวลา & ค่าใช้จ่าย

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่
(ชั้นมัธยมต้นเป็นต้นไป)
เด็ก
(อายุ 4 ขวบ -ชั้นประถม)
เด็กเล็ก
(อายุ 0-3 ขวบ/ ไม่มีที่นั่ง)
2,300เยน 1,150เยน 400เยน

ตารางเวลา

เมษายน

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15∗

พฤษภาคม

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15 
 9. 916:00∗

มิถุนายน

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15 
 9. 916:00∗

ผู้บริหารงาน : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบยะมะนะกะ

 • *ทางบริษัทตรวจสภาพรถทุกวันพฤหัสบดี เครื่องหมาย (*) หมายถึงงดให้บริการ
 • *กรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาที
 • *อาจงดให้บริการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่อำนวย เช่น สภาพลม หมอก หิมะ หรือกระแสน้ำ

ฤดูกาลอื่น ๆ

กรกฎาคม

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15 
 9. 916:00∗

สิงหาคม

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15 
 9. 916:00∗

กันยายน

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15 
 9. 916:00∗

ตุลาคม

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15∗

พฤศจิกายน

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15∗

ธันวาคม

 1. 110:00 
 2. 210:45 
 3. 311:30 
 4. 413:00 
 5. 513:45 
 6. 614:30 
 7. 715:15∗

มกราคม

 1. 110:00 
 2. 210:45 
 3. 311:30 
 4. 413:00 
 5. 513:45 
 6. 614:30 
 7. 715:15∗

กุมภาพันธ์

 1. 110:00 
 2. 210:45 
 3. 311:30 
 4. 413:00 
 5. 513:45 
 6. 614:30 
 7. 715:15∗

มีนาคม

 1. 19:15 
 2. 210:00 
 3. 310:45 
 4. 411:30 
 5. 513:00 
 6. 613:45 
 7. 714:30 
 8. 815:15∗